Undervisning

Luftballonens astmaskole

Luftballonens astmaskole ledes af en professionel astma- og allergisygeplejerske Susanne Larsen, som til dagligt arbejder på Herlev Hospital i Astma- og Allergiambulatoriumet. Susanne har været med os siden 2004 og kender derfor både os, campen og rutinerne super godt. Undervisningen foregår i øjenhøjde, i aldersopdelte grupper og er af ca. en times varighed pr. gang. Deltagerne får meget ud af undervisningen og får mange spørgsmål besvaret, fordi det sker i trygge og nærværende rammer.

Undervisningen omfatter bl. a. at deltagerne får større indsigt i:
– Hvad er astma?
– Medicinvirkning og bivirkninger
– Allergier og allergener
– Fødevarer?
– Korrekt indtagelse af medicin og hvorfor man skal tage den
– Hvordan tager man sin medicin rigtigt?
– Korrekt brug af peak-flow meter og den tilhørende astmadagbog

Susanne Larsen, Luftballonens astma- og allergisygeplejerske

Luftballonens eksemskole

Luftballonens eksemskole giver eksempelvis deltagerne indsigt i, igennem vores erfarne allergikonsulent og dermatologisk sygeplejerske Anne-Marie Yde Andersen:
– Hvad er eksem?
– Creme- og medicinvirkning og bivirkninger
– Allergier og allergener
– Fødevarer
– Fødevareallergi – og intolerans
– Holdninger til levevis, uddannelse og valg af fremtidig karriere.
– Eksem – forståelse fra omgivelserne 

Hvorfor astma – og eksemskole?

Det er vigtigt for deltagerne at kende deres medicinbehov – dvs. at alle skal lære hvorfor og hvilken medicin, der skal bruges på et bestemt tidspunkt og i en given situation, så der undervises også i hvorfor medicinen er vigtig, og hvordan den skal indtages eller tilpasses. Deltagerne lærer hvor vigtigt det er hele tiden at være opmærksom på deres egen tilstand. Astmaskole er sammen med eksemskolen, fysioterapien og de praktiske øvelser grundpillerne i campen. 

Luftballonen har indgået aftale med Allergi ambulatoriet på Herlev Hospital, hvor alle ansøgninger med oplysninger om diagnose/medicinering gennemgås af astmasygeplejerske Susanne Larsen, der også deltager i hele lejrperioden. I tilfælde af mistanke om uoverensstemmelser kontaktes altid den diagnosticerende læge/speciallæge .

Luftballonens vejrtrækningsterapi

Luftballonens fysioterapeutiske indhold består blandt andet i:
– Indlæring, træning og kontrol af korrekt åndedrætsteknik
– Afspænding – baggrund og øvelser
– Lungestimulering – med det formål at få deltagerne til at bruge de indlærte vejrtrækningsøvelser. 
– Forsigtig korrigering af forkert kropsholdning, hvilket kan have betydning for personens vejrtrækning
– At lære og træne i at løsne slimet fra lungerne og hoste det op på den bedst mulige måde. 

Øvelserne, der dagligt trænes tager udgangspunkt i det håb, at de unge skal kunne bruge den indlærte teknik i alle opståede situationer. Derfor indlæres det i campen, hvordan børnene hurtigst får den normale vejrtrækning under kontrol efter fysisk anstrengelse. 

%d bloggers like this: