Hvem er vi?

Luftballonen Sommercamp er udbudt af Astma- og Allergiforeningen og ledet af projektsygeplejerske Ine Møller Hansen og ingeniør Ole Møller Hansen. Luftballonen har udover det en astma – og allergisygeplejerske, eksemsygeplejerske, lungefysioterapeut, kommunikationsansvarlig samt en lejrleder ansat til hver camp. Campen fungerer kun vha fundraising og donationer.

Campen har et terapeutisk som et socialt formål, og de unge får her indlært nogle redskaber til at beherske deres astma, allergi og eksem i deres dagligdag.  Deltagerne får nogle anvisninger på hvorledes de kan forbedre deres fysik og kondition, så de er fysisk og mentalt sikre når de deltager i lokale aktiviteter i deres lokalområde. Det hele sker i en utvungen atmosfære, for campen skal frem for alt være sjov og spændende – det fremmer indlæringsprocessen. Deltagerne lærer at kommunikere med andre om deres astma, allergi og eksem, for netop disse unge føler sig ofte isoleret. De føler hyppigt at de er uden for fællesskabet, og må hele tiden forklare andre hvad deres problem er. Hos Luftballonen Sommercamp føler de sig mødt og forstået og dette giver selvtillid og mod på livet.

Bestyrelsen i Astma-Allergi Foreningen er Luftballonens øverste myndighed. Bestyrelsen nedsætter en projektledelse, der er ansvarlig for at campen gennemføres tilfredsstillende og efter de udstukne principper. 

%d bloggers like this: